Home page > Aktuality > Stojíme za Vámi, zní z Tábora směrem do Afghánistánu

Stojíme za Vámi, zní z Tábora směrem do Afghánistánu

Ve čtvrtek 23. srpna se uskutečnil v areálu 42. mpr Tábor pietní akt za padlé kolegy, kterým bude věnována pamětní deska v blízkosti státní vlajky. Pietního aktu se kromě příslušníků praporu, velitele pplk. D. Cekula a vrchního praporčíka prap. M. Baky zúčastnil i velitel 4. brn plk. R. Náhončík a kaplan 43. vpr npor. M. Novotný.

Jako první si vzal slovo velitel praporu pplk. D. Cekul, který vyjádřil smutek nad padlými kolegy a seznámil příslušníky praporu, že se rozhodl pro instalaci pomníku s pamětní deskou, která bude připomínat hrdinství našich kolegů.

Plk. Náhončík rovněž vzpomenul na zesnulé vojáky a při této příležitosti i na příslušníky 4. brn padlé v roce 2014. V závěru zdůraznil, že v dalším období je důležité soustředit se na přípravu a výcvik, tak aby vojáci 4. brn byli ještě lépe připraveni k plnění úkolů.

"Ve jménu všemohoucího Boha, nyní jako kaplan 4. brigády, snímám z této jednotky všechno zlé co vede k neštěstí, a lámu vše co přináší zmar. Na tomto místě prohlašuji 42. mechanizovaný prapor za osvobozený od vší temné zátěže, kterou si sebou v posledním období nesl," pronesl mimo jiné kaplan 43. vpr npor. M. Novotný.

A co se nese samotným praporem? Stojíme za našimi kluky v zahraničí. Jsme s nimi a posíláme hodně sil, aby svou misi dokončili. Pořád jsme jeden prapor, pořád jsme jeden tým.

Zdroj: Facebook 42. mpr

Fotogalerie

Nahoru