Home page > O nás

O nás

Pojem „válečný veterán“ byl v právním řádu České republiky ukotven v roce 2002 přijetím zákona č. 170/2002 Sb.,o válečných veteránech, který současně definoval úkoly Ministerstva obrany České republiky v oblasti péče o válečné veterány. Ta představuje otázku celospolečenského významu a přirozenou a samozřejmou formu ocenění mužů a žen, kteří na sebe v určité etapě života vzali dobrovolně odpovědnost bránit vlast i s nasazením vlastního života a zdraví. Organizačním prvkem Ministerstva obrany, který vykonává státní správu v oblasti péče o válečné veterány, je odbor pro válečné veterány. Kromě svého primárního cíle – zabezpečení vyšší kvality života pro dosud žijící válečné veterány 2. světové války, novodobé válečné veterány-účastníky zahraničních misí a vojenské důchodce – odbor zajišťuje celou řadu dalších správních aktivit. K těm se řadí odborná péče o válečné hroby nacházející se v České republice i o hroby československých vojáků, kteří padli především v 1. a 2. světové válce na území jiných států. Odbor pro válečné veterány je rovněž významným partnerem pro spolky sdružující válečné veterány a spolky, jež jsou svou činností a cíli blízké úkolům Ministerstva obrany, přičemž důraz této spolupráce je položen do oblasti udržování a rozvoje tradic Armády České republiky. S činností výše uvedených spolků i aktivních jednotlivců je spojeno další poslání odboru, kterým je rozdělování státních dotací, díky nimž může být realizována řada originálních projektů na podporu válečných veteránů, popularizaci vojenské historie i péče o válečné hroby a pietní místa. Do gesce odboru dále patří zabezpečení oslav Dne válečných veteránů, jiných slavnostních a pietních akcí za účasti válečných veteránů a jmenování válečných veteránů do vyšších vojenských hodností. Nedílnou součást agendy odboru představuje vedení řízení k žádostem o vydání osvědčení pro účastníky národního boje za osvobození, válečné veterány a účastníky 3. odboje, stejně jako potvrzení o účasti v květnovém povstání 1945 a službě ve vojenských táborech nucených prací.

Nahoru